Despre Codurile Caen

Despre Codurile CAEN

CAEN = Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala.

* CAEN simbolizeaza acronimul folosit pentru a desemna clasificarea statistica nationala a activitatilor economice din Romania. Aceste clasificari au fost proiectate pentru a permite sortarea pe criterii de omogenitate a datelor referitoare la „unitati statistice”, cum ar fi, de exemplu, o fabrica sau un grup de fabrici ce alcatuiesc o entitate economica sau o intreprindere. Clasificarea asigura baza pentru pregatirea unei game largi de date statistice (productie, factori de productie, formarea de capital si tranzactiile financiare) ale acestor unitati.

O clasificare statistica prezinta urmatoarele caracteristici principale:

 1. organizare ierarhica stricta si detaliata care face posibila culegerea si prezentarea informatiilor la diverse nivele de agregare (in functie de disponibilitatea datelor);
 2. acoperirea exhaustiva a domeniului observat;
 3. incadrarea fiecarui fenomen sau obiect analizat intr-o singura entitate de clasificare (entitati ce se exclud reciproc);
 4. clasarea obiectelor analizate pe diverse ramuri ale clasificarii este guvernata de principii metodologice omogene.

Diferentele intre vechea si noua versiune CAEN sunt de substanta si se refera la:

 • 272 grupe, cu 48 mai multe decat CAEN Rev. 1;
 • 615 clase, cu 101 mai multe decat CAEN Rev. 1;

Modificarile intre CAEN Rev. 1 si CAEN Rev. 2 sunt de tipul:

 • la doua sau mai multe clase CAEN Rev. 1 ii corespunde o singura clasa CAEN Rev. 2;
 • o singura clasa CAEN Rev. 1 are in corespondenta doua sau mai multe clase CAEN Rev. 2;
 • la doua sau mai multe clase CAEN Rev. 1 corespund doua sau mai multe clase CAEN Rev. 2.

In cadrul acestor relatii de corespondenta, o activitate exprimata printr-o clasa CAEN Rev. 1 poate fi exprimata prin mai multe clase CAEN Rev. 2; mai multe clase CAEN Rev. 2 pot fi exprimate printr-o singura clasa CAEN Rev. 1.
Dupa data de 01.01.2008, documentele depuse de comercianti in sustinerea cererii de inregistrare la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal trebuie sa fie intocmite potrivit CAEN Rev. 2.

Se recomanda comerciantilor solicitarea actualizarii obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2 odata cu modificarea altor elemente ale actului constitutiv.  Actualizarea obiectului de activitate se efectueaza la cererea comerciantilor in baza actului modificator, care va fi insotit de actul constitutiv actualizat.

Conform art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, oficiul registrului comertului va inainta actul modificator astfel inregistrat si o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv catre Regia Autonoma „Monitorul Oficial”, spre a fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii.

Care sunt codurile CAEN interzise în cadrul unui SRL-D?

Programul SRL-D a fost un program gândit pentru toți antreprenorii ce și-au dorit să obțină un mic ajutor de la statul român, mai precis 10.000 de EURO, fonduri nerambursabile oferite celor ce îndeplineau condițiile expres prevăzute prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/2011.

Cu toate acestea trebuie să știți că nu veți putea desfășura orice activitate pe care v-o puteți imagina din cauza faptului că anumite coduri CAEN sunt interzise, prin urmare nu veți putea desfășura anumite activități dacă doriți să accesați fondurile programului SRL – D.

Totodată veți putea alege doar cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităților din economia națională în vigoare (Caen Rev. 2).

Ce cuprind obiectele de activitate care nu se pot desfășura, în cazul, în care doriți să accesați fondurile de 10.000 de EURO prin Programul SRL-D?

 • Conform articolului 3, aliniatul 1, litera e) din cadrul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 6/2011 nu se vor putea desfășura activități ce au în vedere următoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

Mai jos puteți regăsi lista activităților interzise dacă doriți să accesați programul SRL-D:

Activităţile interzise se încadrează în următoarele grupe şi clase CAEN Rev. 2:

 • intermedieri financiare şi asigurări (CAEN Rev. 2 – 641, 642, 643, 649, 651,652, 653, 661, 662, 663);
 • tranzacţii imobiliare (CAEN Rev. 2 – 681, 682, 683);
 • activităţi de jocuri de noroc şi pariuri (CAEN Rev. 2 – 920);
 • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope (CAEN Rev. 2 – 110 (cu excepţia clasei 1107), 120, 254, , 0115, 1200, 2051, 4635, 4725, 4726);
 • activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, conform art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul privind ajutoarele de minimis, sunt următoarele:
 • activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 (CAEN Rev. 2 – 031, 032);
 • activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (CAEN Rev. 2 – 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017);
 • ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN Rev.2 – 051, 052, 061, 062, 0721, 0892, 091, 099);
 • ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost;
 • activităţi de procesare şi marketing ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
 • când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
 • când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri).
 • activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume: ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate.

În concluzie, aveți mare grijă atunci când vă înființați societatea ce coduri CAEN activați în cadrul Actului constitutiv și în cadrul Declarației Model 2 pentru a nu risca amânarea dosarului sau de ce nu, respingerea acestuia.

Ce documente ai nevoie pentru a inregistra o firma (S.R.L.)?

Desi suna foarte complicat, toata procedura de infiintare a unui S.R.L. (societate cu raspundere limitata) poate fi foarte simpla daca se urmaresc cu atentie anumiti pasi.

De la momentul depunerii documentelor la Registrul Comertului, documentele aferente inmatricularii respectiv: certificatul de inregistrare (CUI-ul), constatatoarele si rezolutia vor fi emise in 3 zile lucratoare. Procedura s-a simplificat mult de-a lungul timpului, la momentul de fata solicitarile de inmatriculare a unui S.R.L. fiind procesate foarte repede.

Voi expune in cele ce urmeaza pasii in vederea inmatricularii unui S.R.L., ca mai apoi sa prezint documentele necesare in acest sens:

 1. Rezervarea de denumire – rezervarea se va face luand in calcul trei denumiri de societate, pentru a nu fi pusi in situatia de a exista alte denumiri asemanatoare, in cazul in care sunt denumiri asemanatoare atunci cererea va fi respinsa fiind necesara o alta denumire;
 2. Declaratiile de administrator si asociat – acestea se pot face la un cabinet de avocatura sau la un notariat, de principiu se fac la avocatul, cu care ati ales sa colaborati pentru infiintarea societatii;
 3. Specimenul de semnatura – acesta se poate face ori la un notariat ori la Registrul Comertului, in functie de disponibilitatea dvs. Specimenul de semnatura se face de obicei pentru administratorul societatii, care va avea drept de semnatura la banca sau pentru unul dintre asociati, care la fel va reprezenta societatea. La notariat vi se va cere rezervarea de denumire precum si actul de identitate al persoanei care da specimenul de semnatura;
 4. Depunerea capitalului social – capitalul social minim este de 200 de lei pentru o societate cu raspundere limitata. Acesta se poate depune la orice banca (fiecare banca are conditiile proprii in vederea depunerii capitalului social), de principiu vi se va solicita rezervarea de denumire, actele de identitate, dar este totusi posibil sa fie si alte solicitari in functie de cat de birocratica este banca cu care colaborati. In urma depunerii capitalului social vi se va oferi un document, care atesta faptul ca suma cu titlu de capital social a fost depusa; la finalizarea procedurii de inmatriculare a societatii va veti intoarce la banca, la care ati deschis contul si cei de la banca vor transforma acel cont in care s-a depus capitalul social intr-un cont curent.
 5. Redactarea actului constitutiv – actul constitutiv va fi redactat in conformitate cu Legea 31/1990; aici veti cuprinde aspecte ce tin de: denumirea societatii, sediul la care se va desfasura activitatea, numarul de asociati, obiectele de activitate avute in vedere, persoana/persoanele, care vor administra societatea, impartirea beneficiilor dar si forma de participare la capitalul social. Aici este cazul sa apelati la un specialist pentru a economisi atat timp pretios cat si bani, in cazul in care actul constitutiv nu cuprinde anumite aspecte esentiale dosarul va fi in cele din urma respins.
 6. Redactarea contractului de comodat – de cele mai multe ori se foloseste un contract de comodat pentru sediul social al societatii, dar sunt acceptate si contracte de vanzare – cumparare, contracte de inchiriere, documentele aferente unei succesiuni practic orice documente care atesta dreptul de proprietate al imobilului in care se va desfasura activitatea.
 7. Drumul la Registrul Comertului: toate documentele expuse mai sus vor fi indosariate si impreuna cu cererile aferente se vor depune la Registrul Comertului. In urma achitarii taxelor la Registul Comertului de aproximativ 500 de lei veti putea finaliza procedura prin ridicarea unui bonulet de la Registratura. Pe acel bonulet este practic scris numarul de inregistrare,  data la care se va solutiona dosarul, precum si termenul de eliberare. Ar fi indicat ca la acest moment sa urmariti site-ul Registrul Comertului (ONRC PORTAL) pentru a vedea parcursul dosarului. Daca dosarul este complet atunci actele vor fi gata in termen de 3 zile de la momentul depunerii lor.

 

Si acum documentele necesare:

 1. Cerere de inregistrare (vi se ofera de la Registrul Comertului);
 2. Anexa 1 privind inregistrarea fiscala (vi se ofera de la Registrul Comertului);
 3. Declaratiile de asociat si administrator (se pot face de catre avocatul cu care colaborati sau un notar);
 4. Rezervarea de denumire (in original);
 5. Actul constitutiv (original);
 6. Dovada depunerii capitalului social (original);
 7. Contractul de comodat si actele de proprietate privind sediul social;
 8. Specimenul de semnatura (original);
 9. Actele de identitate ale asociatilor si administratorilor (copie).

Cam atat pentru procedura de inmatriculare a unei societati, voi reveni intr-o alta postare cu aspecte ce pot complica toata aceasta procedura.

 

loading...