Termeni si conditii de utilizare

  1. DEFINIȚII
  • CODURILECAEN.RO este un site de prezentare a activitatilor economice si a ocupatiilor din Romania.
  • Utilizatoresteaceapersoană cu vârstă de peste 18 ani care accesează site-ulcodurilecaen.rocu scopul de a de a se informasau a utilizadateleprezentatepe site-ulcodurilecaen.ro.
  • DESPRE CODURILE CAEN – reprezintăaceasecțiune din cadrul site-uluiroprinintermediulcăreiautilizatorulpoateaflainformatiigeneraledesprecodurilecaen.
  • LISTA CODURI CAEN – reprezintăaceasecțiune din cadrul site-uluiro prinintermediulcăreiautilizatorulpoateaflaclasificareacodurilorcaen.
  • LISTA CODURI COR – reprezintăaceasecțiune din cadrul site-uluiro prinintermediulcăreiautilizatorulpoateaflaclasificareaocupatiilor din Romania.
  • ACASĂ – reprezintăaceasecțiune din cadrul site-uluiroprinintermediulcăreiautilizatorul se poateîntoarce la căutareainițială din cadrul site-ului.

Utilizatorul se obligă ca prinfolosirea site-uluicodurilecaen.rosă nu reproducăsausăfoloseascămaterialeleprezentatepeprezentul site, fărăacorduladministratorului site-uluisaufără a solicitaacordulînacestsens.

Prinfolosirea site-uluicodurilecaen.rosunteți de acord cu termeniișicondițiileașa cum au fostprezentatemai sus.